Transparantie

De huidige vleesketen is anoniem. In de supermarkt kun je niet zien waar het vlees vandaan komt, hoe de dieren zijn behandeld en wat een boer doet om milieu en natuur op zijn bedrijf te sparen. Meat Your Own maakt deze zaken transparant, zodat jij een bewuste keuze kunt maken.

De boeren die zijn aangesloten bij Meat Your Own geven openheid over de manier waarop zij dieren houden en hoe zij hun bedrijf runnen. Dat doen zij door een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Meat Your Own brengt een bezoek aan het bedrijf om de antwoorden te checken. Uiteraard kun je zelf ook vragen stellen aan de boer als er onduidelijkheden zijn of als je denkt dat de gegeven informatie niet klopt. Op die manier werken we samen aan een transparante veehouderij.