Doel

Bij Meat Your Own kun je direct vlees bestellen van Nederlandse boeren. Op de website zie je snel welke veehouders bij jou in de buurt zitten en kun je precies lezen hoe zij hun dieren houden. Via de zoekfilter vind je gemakkelijk de boerderij die aan jouw eisen voldoet. Door de korte keten krijgen boeren een betere prijs voor hun product en blijft kwaliteit voor jou betaalbaar.

Zo werken we samen aan een eerlijke veehouderij!

Meat Your Own staat voor transparantie. Alle boeren die bij het initiatief zijn aangesloten zijn open over hun bedrijfsvoering. Op hun profielpagina vind je uitgebreide informatie over hoe de dieren worden gehouden, bijvoorbeeld over waar het voer vandaan komt, hoeveel ruimte de dieren hebben en waar ze worden geslacht. Veel boeren doen mee aan Meat Your Own omdat ze meer contact willen met hun klanten en jou graag op het erf verwelkomen.

Meat Your Own is een initiatief van Innovatie Agro & Natuur

Meat Your Own geeft de consument meer keuze

In de huidige productieketen van vlees is het voor consumenten vaak niet mogelijk alle informatie te vinden om heel bewust te kunnen kiezen. Door de keten te verkorten en de regie in handen te leggen van partijen die waarde toevoegen, kan de producent meer verdienen en kan jij je beter informeren.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Partijen verbinden die waarde toevoegen

Een zo kort mogelijke keten betekent niet dat boeren zo veel mogelijk verwerkingsstappen zelf moeten gaan uitvoeren. Vakwerk vraagt om specialisatie en de ambachten van goede slagers en slachters zijn daarbij onmisbaar. Een gezonde keten verbindt daarom alle partijen die waarde toevoegen aan het product, waarbij iedereen doet waar hij goed in is.

Keuze zichtbaar maken

Via Meat Your Own willen we de ‘long tail’ organiseren; de grotere en kleinere initiatieven die zich weten te onderscheiden van de gangbare massa. Al deze initiatieven maken veel kosten; dat zou efficiënter kunnen als zij meer gaan samenwerken. Tussen deze initiatieven zitten veel verschillen, de een zit dicht bij gangbaar en onderscheidt zich op smaak, terwijl de ander een extensiever bedrijf heeft dat meer gericht is op dierenwelzijn. Wat hen bindt is dat zij allen op hun eigen manier een product bieden met een meerwaarde.

Maatschappelijke waarden centraal

Ruimte voor het onderscheidende product wordt gecreëerd door de focus te verleggen in het bepalen van een bedrijfsstrategie. In plaats van te spreken over de economische pijlers price, product en profit kan ook gedacht worden vanuit cooperation, community, consumer en continuity. Vanuit deze pijlers staat niet de economische waarde van het product centraal, maar de waarde van het product in een ruimere zin waarbij er aandacht is voor de relatie van het product tot dier, mens en milieu. Hierbij gaat het om het identificeren voor de waarden die voor het bedrijf belangrijk zijn en hoe deze naar voren komen in het product en de ontwikkeling van het bedrijf.

Wanneer wordt gekeken voorbij het bedrijfsniveau, gaat het vanuit deze visie om ontwikkelingen op het niveau van de keten, waarbij ketenverkorting, vergroting van transparantie, stimuleren van diversiteit en het bevorderen van bewustwording belangrijke thema’s zijn.

Aansluiten bij wensen van de consument

Een onderscheidend product zal alleen succesvol zijn wanneer aansluiting wordt gevonden met de wensen van de consument. We zien dat de groep bewuste consumenten groeiende is, maar voor producenten is het lastig op deze trend in te spelen als niet zeker is dat dit door de markt zal worden beloond. Meat Your Own wil ervoor zorgen dat grote en kleine initiatieven die waarde toevoegen elkaar kunnen versterken om zo de markt voor hun product te vergroten. Het vergroten van de vindbaarheid van deze bedrijven door ze op een centrale plek samen te brengen, is hierbij een belangrijk streven van Meat Your Own.