Ketenbedrijf aanmaken

Hier kun je als ketenbedrijf (slachter, verwerker, slager, verkooppunt) je profiel aanmaken. Als je dit hebt gedaan krijg je een persoonlijk dashboard. Daarin kun je je profiel beheren en ook aangeven in welke ketens je deelneemt. Je profiel is nog niet meteen zichtbaar. De redactie controleert je profiel eerst en neemt zo nodig contact op. 

Type

Marktdagen

Type vleesverwerker

Afbeeldingen

Logo

i
Wordt op verschillende schaalgroottes gebruikt. Voor het beste resultaat, zorg dat de afbeelding minimaal 277px breed en 150px hoog is.

Het logo van je organisatie met een afmeting van minstens 267x100 pixels.

Foto van je bedrijf

i
Wordt geschaald naar 510px bij 335px (met behoud van aspect-ratio, mogelijk wordt er een uitsnede gemaakt)

Toegestaan: .png, .gif, .jpg, .jpeg.

Een foto van minstens 550x240 pixels die een goed beeld geeft van je bedrijf.

Contactgegevens

Je motivatie zal door de redactie als basis worden gebruikt voor de beschrijving van je bedrijf. Een wijziging in je motivatie dient eerst door de redactie te worden goedgekeurd.

De oplossing van

17 - 7 =