Natuur en biodiversiteit

Sommige vleesbedrijven dragen bij aan het beheer van natuur en landschap en aan het vergroten van de biodiversiteit. Dat kan door een natuurgebied te begrazen of door het in standhouden van een zeldzaam veeras.

Natuur en landschap

Het houden van dieren kan een positief effect hebben op de omgeving. Door natuurgebieden te begrazen kunnen runderen of schapen bijdragen aan het behoud of het vergroten van de biodiversiteit van het gebied. Ook nemen sommige boeren maatregelen om natuur en landschap op en rond hun bedrijf te beheren, bijvoorbeeld door het beschermen van weidevogelnesten, het aanleggen van kikkerpoelen of het natuurvriendelijk beheer van sloten en slootkanten.

Zeldzame landbouwhuisdierrassen

Biodiversiteit bestaat niet alleen uit dieren en planten in natuurgebieden, maar ook genetische diversiteit binnen landbouwhuisdieren wordt onder biodiversiteit verstaan. Het is dus van belang dat er boeren zijn die zeldzame landbouwhuisdierrassen in stand houden op een economisch rendabele manier. We kunnen dus bijdragen aan het behouden van zeldzame landbouwhuisdierrassen als we ze opeten!

Voorbeelden van zeldzame landbouwhuisdierrassen bij runderen zijn: Brandrode runderen, Lakenvelders en Blaarkoppen. Bij varkens is Bonte Bentheimer een oud landras, bij kippen de Barnevelder of het Friese Hoen. Bij schapen worden heideschapen (bijv. Drents heideschaap, Kempisch heideschaap) en sommige weideschapen (bijv. Mergellandschaap, Zwartblesschaap) tot de zeldzame landbouwhuisdieren gerekend. Meer informatie is te vinden op de site van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen