Keurmerken

Om de consument in de supermarkt te helpen bij het kiezen van vlees zijn er keurmerken ontwikkeld, zoals het EKO-keurmerk voor biologisch vlees of het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming.
Het nadeel van keurmerken is dat niet altijd duidelijk is wat de criteria en eisen zijn. Bovendien zijn er veel boeren die hun bedrijfsvoering hebben aangepast, maar (nog) geen keurmerk hebben of soms zelfs verder gaan dan de keurmerkeisen. Bij Meat Your Own stel je zelf de eisen en kies je zelf de boerderij waar je vlees koopt. Als boeren een keurmerk hebben, dan vermelden we dat uiteraard wel op hun profielpagina.

Keurmerken dierenwelzijn

Het Voedingscentrum heeft een 'Boodschappenhulp' gemaakt om snel inzicht te krijgen in de verschillen tussen de diverse keurmerken.

Beter Leven Kenmerk

Het bekendste keurmerk op het gebied van dierenwelzijn is het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming. Vlees kan 1, 2 of 3 sterren krijgen, afhankelijk van de maatregelen die de boer neemt. Bij 1 ster hebben de dieren iets meer ruimte dan in de gangbare veehouderij, bij 2 sterren hebben de dieren daarnaast ook een uitloop naar buiten. Bij 3 sterren hebben dieren de meeste ruimte. Meer info is te vinden op de site van de Dierenbescherming of op de site van het Voedingscentrum.

  

Scharrelvlees

Scharrelvlees is afkomstig van dieren die vrij rond hebben kunnen scharrelen, ze hebben meer ruimte en daglicht gehad dan in de gangbare houderij en hebben een uitloop naar buiten. Vrouwelijke runderen gaan een deel van het jaar de wei in. Meer info is te vinden op de site van het Voedingscentrum. In de regel is scharrelvlees te vergelijken met 2 sterren van het Beter Leven Kenmerk.

  

Label Rouge

Label Rouge is een Frans keurmerk voor kippenvlees op het gebied van dierenwelzijn. Het vlees voldoet aan de Europese regels voor boerenscharrel met uitloop. Label Rouge kippen hebben 3 sterren van het Beter Leven Kenmerk. Meer info is te vinden op de site van het Voedingscentrum en de site van Label Rouge.

Keurmerken milieu

Milieukeur

Milieukeur is een keurmerk op het gebied van milieu. Het staat voor productie waarbij weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Er wordt zuinig omgegaan met energie en er is aandacht voor dierenwelzijn.  Meer info is te vinden op de site van het Voedingscentrum. Er is momenteel alleen varkensvlees met Milieukeur op de markt. Meer info hierover is te vinden op de site van Stichting Milieukeur.

Keurmerken biologisch

Er zijn meerdere keurmerken voor biologische producten. Belangrijkste onderscheid met gangbaar vlees is dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn gebruikt en dat bij de productie van vlees rekening is gehouden met dierenwelzijn. Biologisch vlees is vergelijkbaar met 3 sterren van het Beter Leven Kenmerk. Biologische producten scoren vaak iets minder goed op het gebied van broeikasgassen en klimaat, omdat er relatief veel land nodig is voor de productie van biologisch veevoer en de dieren meer voer gebruiken per kg vlees. 

Europees biologisch keurmerk

Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. Dat wil zeggen dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn gebruikt en dat bij de productie van vlees rekening is gehouden met dierenwelzijn. Het logo staat verplicht op alle biologische producten die in de Europese Unie (EU) zijn geproduceerd. Meer info is te vinden op de site van het Voedingscentrum

 

EKO-keurmerk

Het EKO-keurmerk geeft aan dat het product afkomstig is van de biologische landbouw. Het keurmerk gaat verder dan het Europees Biologisch Keurmerk, omdat het ook eisen stelt op het gebied van energiegebruik, verpakkingen of respectvol zaken doen. Producenten die het EKO-keurmerk voeren, komen wel automatisch in aanmerking voor het Europees biologisch keurmerk. Meer info is te vinden op de site van het Voedingscentrum en de Stichting EKO-keurmerk.

Demeter keurmerk

Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw. Biologisch-dynamische boeren voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen, geïnspireerd op de levensvisie van de antroposoof Rudolf Steiner. Zo kunnen boeren werken met een zaaikalender die rekening houdt met de maanstand, gebruiken ze vaak homeopathische mestpreparaten en wordt er gestreefd naar een kringloop van voer en mest op het eigen bedrijf. Meer info is te vinden op de site van het Voedingscentrum en de Stichting Demeter.

Keurmerken vanuit de agrarische sector

Keten Duurzaam Varkensvlees

Duurzaam Varkensvlees is een keurmerk dat op varkensvleesproducten staat. Het is een samenwerking van 300 varkenshouders met slachterijen, vleeswarenproducenten, groothandels, slagers, supermarkten, cateraars en andere afnemers van varkensvlees. Het vlees is geproduceerd, geslacht en verwerkt in Nederland. De varkens zijn gehouden op Nederlandse familiebedrijven. Het is dus nooit afkomstig uit megastallen. Er is extra aandacht voor milieu en voor het welzijn van moeder en big (vergelijkbaar met 1 ster van het Beter Leven Kenmerk). Meer info is te vinden op de site van het Voedingscentrum en de site van de Keten Duurzaam Varkensvlees.

 

Keten Duurzaam Rundvlees

Keten Duurzaam Rundvlees is een kenmerk waarbij rekening gehouden is met duurzaamheid en dierenwelzijn. Zo vindt bijvoorbeeld de dierhouderij, de slacht en de verwerking geheel in Nederland plaats, krijgen de runderen vooral lokaal voer, leven ze in ruime stallen en niet op volledige roostervloeren, en worden ze niet gecastreerd of gebrandmerkt. Het kenmerk is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, groothandels, slagers, en andere afnemers van Nederlands rundvee. Meer info is te vinden op de site van het Voedingscentrum en de site van de Keten Duurzaam Rundvlees.